Tel: (410) 581 2969                 Fax: (410) 581 5775


20 Crossroads Dr, Suite 210  Owings Mills, MD 21117

Vertical

Talasana

Yastikasana

Parvatasana


Lateral

Konasana


Posterior

Yoga Mudra

Trikonasana

Hastapadasana

Janusirasana

Paschimottatasana

Halasana


Spine Anterior Stretching

Bhujangasana

Chakrasana

Matsyasana

Shalabhasana

Ustrasana

Dhanurasana


Spine Rotation Exercises

Vakrasana

Konasana

Ardha-Matsyendrasana


Head Low Postures

Sarvangasana

Viparitkarni

Please consult your physician before you start any exercise

Precaution